top of page

Om Harmonisera

Jag, Pernilla Uhrström, grundade Harmonisera år 2019 med visionen att hjälpa andra att få ordning och reda i sina hem, sin trädgård och i sina liv. Jag tog fram en ny unik process med inspiration från Lean & KonMari och saltade den med lite sunt förnuft.

Phus-metod växte fram och har nu varit till nytta för många sedan dess.

Harmonisera erbjuder också coaching inom lycka, Hållbar lycka.

Fokus är att hjälpa mina medmänniskor till att få "Hållbar Lycka". Något som jag vet är möjligt genom egen erfarenhet och studier. Jag är certifierad inom Yogan och dess filosofi samt studerat Buddihsm med inriktning på medveten närvaro. Jag har även studerat den vetenskapligasidan om lycka. Hela 40% av vår lycka kan vi påverka själva.

Allt detta för att Du ska kunna skapa Hem i Harmoni och få en Hållbar Lycka.

bottom of page